دقیقا نمی دونم چرا

ولی میخوام شروعش کنم

دقیقا نمی دونم چرا

ولی میخوام شروعش کنم

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده استهمه جا پرشده از تصاویر غمناک فاجعه در تهران، همه نگرانیم، دلمان می سوزد از سوختن تن آتشنشانان، غرور و احساساتمان جریحه دار شده..
همه دنبال مقصر می گردیم، عده ای شهرداری را بخاطر عدم تامین تجهیزات و امکانات برای آتش نشانان مقصر میدانند، عده ای به شورا حمله می کنند که چرا بودجه درخواستی شهرداری را مصوب نکرده است، بخشی از جامعه سازمان نظام مهندسی و واحد پیشگیری آتش نشانی را به عنوان مقصران اصلی فاجعه هدف گرفته اند و در این بین جامعه شناسان و فعالان فرهنگی، وخامت اوضاع را در توده مردم و نحوه عکس العمل آنها نسبت به تجمع در محل حادثه و یا سلفی گرفتن در بحرانی ترین لحظات می بینند و افول فرهنگی را از این واقعه بازتاب می دهند.
و اما همه این عوامل، بهانه ای شد برای نوشتن این متن و ذکر چند نکته مغفول مانده در این تحلیل ها...

اول- چرا باید فکر کنیم که نماد و نمود فرهنگ جامعه امروز #سلفی بگیران هستند و چرا رفتار #آتشنشانان و یا عموم مردم که به فداکاری، همدلی، همدردی و... پرداختند، به عنوان فرهنگ غالب جامعه نگاه نمی کنیم و به تفسیر آن نمی پردازیم؟ نکند به خاطر چند #سلفی_گیر اصل مطلب و تخلفات و جرائم حادث شده در این #فاجعه فراموش شود.


  • سایه هیچ